Obezite Ayak Bakımı

´Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan, yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen obezite;vücutta yağ dokusunun fazla olmasından kaynaklanan bir hastalıktır.Yetişkin kadınların vücut ağırlığının %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın %30’un üstüne çıkması ile obezite oluşur.

´Günlük alınan enejjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vucutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.

´Buna paralel olarak, günümüz teknolojisindeki gelişmeler, yaşamı kolaylaştırmakla birlikte, günlük hareketleri önemli ölçüde sınırlamıştır.

´Anlaşılacağı üzere obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

´Bu durumda ayaklara binen yük miktarının fazla olması aynı zaman da obezitenin getirmiş olduğu diyabetin etkilerinden  ayaklar da mantar, tırnak mantarı, tırnak batması, deri-deformasyon, serleşme, kalınlaşma, nasır, siğil  gibi vücudun tamamında rahatsızlığa yol açtığı için düzenli podolog kontrolüne girmeleri gerekiyor.

´